Erfarenhet och kompetens som borgar för ett tryggt samarbete och bygger långvariga relationer

Ett samarbete med förtroende och tillit

Advokatyrket bygger på förtroende och tillit. Jag har under många år biträtt företag och privatpersoner i juridiska angelägenheter.

Ärendena har skiftat men en röd tråd har varit det som är advokatens grundelement – Processen. Jag har en omfattande erfarenhet av rättegångar i såväl tingsrätt som hovrätt. Processen behöver emellertid inte alltid leda till rättegång – en god advokats uppgift ska vara att analysera rättsläget och utifrån det lotsa sin klient till en god lösning. En god lösning kan lika gärna vara en förlikning som en oviss rättegång.

Klienter jag företrätt har ofta kommit tillbaka om och när nya juridiska problem dykt upp. Förtroende och tillit.

Advokatyrket bygger även på att lyssna både till det som uttryckligen sägs och till det som kommer fram på annat sätt. Med mina juridiska kunskaper som bakgrund kan jag bidra till att hitta lösningar på klientens problem.

Advokatfirman
Alf Lindqvist

Telefon:

0705-73 03 10

E-post:
alf@advokatlindqvist.se

Bankgiro:
622-5106

Plusgiro:
560549-8