Erfarenhet och kompetens som borgar för ett tryggt samarbete och bygger långvariga relationer

Rättsområden

Bakom varje företag står människor. Jag har företrätt såväl företaget som människan bakom företaget. Det har lett till att min specialitet inte är ett enskilt rättsområde, utan problemlösning för varje individuell situation.

Däremot har jag ägnat särskilt intresse åt vissa specialområden såsom:

Arbetsrätt

Jag har under företrätt såväl arbetsgivare som arbetstagare i tingsrätt, Arbetsdomstolen och i skiljeförfarande i arbetsrättsliga tvister.

Generationsskiften

Genom åren har jag som boutredningsman haft hand om såväl mindre som mer omfattande dödsboutredningar. Erfarenheten från det arbetet innefattar överväganden inom en rad olika rättsområden, som kan röra allt från arvsrätt bolagsrätt och fastighetsrätt till internationellt privaträttsliga regler.

Medlare

Kloka och insiktsfulla företagare har mer och mer insett nyttan av att undvika rättegångar. Genom Västsvenska Industri och Handelskammaren har 2009 ett medlingsinstitut vuxit fram. Medlingen har sitt ursprung i CDR.

Jag är en sådan medlare.

Sveriges Rikes Lag