Erfarenhet och kompetens som borgar för ett tryggt samarbete och bygger långvariga relationer

Om Advokatfirman Alf Lindqvist

Långsiktiga relationer

Jag har bedrivit advokatverksamhet sedan 1974. Bland kretsen klienter finns sådana som följt med sedan start och fortfarande idag är mina klienter. Advokatyrket bygger på förtroende och tillit.

Erfarenhet och samarbete

En advokat kan inte ensam greppa över samtliga rättsområden som omfattas av svensk lag. Därför är det nödvändigt med ett kontaktnät som består av ekonomer, revisorer, skatterådgivare och fackmän inom olika områden.

Ett sådant omfattande kontaktnät har jag under årens lopp byggt upp.

Allmänna villkor (PDF)

Alf Lindqvist

Alf Lindqvist
Advokat